Jak przeprowadzić audyt bezpieczeństwa informacji?

Mniejsze i większe firmy, jak i organizacje, gromadzą różne informacje. Dlatego niezwykle ważne jest zastosowanie odpowiednich procedur, które mają zapewnić bezpieczeństwo danych. Jak powinno wyglądać takie zarządzanie bezpieczeństwem informacji?

Czym jest audyt bezpieczeństwa informacji?

Prowadząc firmę i zbierając dane, chociażby odnośnie klientów, musisz się liczyć z tym, że może dochodzić do prób ich przejęcia przez hakerów. Dlatego warto systematycznie zamawiać audyt bezpieczeństwa informacji, który dokładnie pozwoli sprawdzić bezpieczeństwo w firmie i wychwycić luki w zabezpieczeniach, które ją osłabiają.

Oczywiście, na co dzień możesz korzystać z wiedzy i doświadczenia pracownika, który będzie wiedział, jak przeprowadzać taki audyt wewnętrzny, aby możliwie jak najszybciej wychwycić wszelkie nieprawidłowości. Jednak warto cyklicznie korzystać z zewnętrznych jednostek, które wykonają audyt bezpieczeństwa IT. Przysłany przez nich specjalista będzie gwarancją bezstronnej i rzetelnej oceny, która zakończona zostanie profesjonalnym raportem z audytu bezpieczeństwa.

Co będzie zawierał taki raport? Przede wszystkim w jednym miejscu zyskasz wypisane wszystkie niezgodności, jakie pojawiły się w firmie, jak również praktyczne wskazówki, co możesz poprawić, aby był on szczelniejszy i odporny na potencjalne zagrożenia.

Dlaczego warto przeprowadzać audyt bezpieczeństwa informatycznego?

Każde przedsiębiorstwo narażone jest na ataki hakerskie, których celem będzie pozyskanie w nielegalny sposób, wrażliwych danych. Jeśli do tego dojdzie, firma może stracić zaufanie klientów, a to z kolei przełoży się na straty finansowe. Dlatego warto systematycznie, chociażby raz na dwa lata, wykonać audyt bezpieczeństwa informatycznego, który pozwoli na uzyskanie wielu cennych informacji.

Określenie zakresu audytu bezpieczeństwa informacji jest niezbędne, aby mieć pewność, że został on odpowiednio wykonany. Dlatego wykonując rzetelny audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji, można ustalić, że sprawdzone będą takie obszary, jak np.:

  • bezpieczeństwo komunikacji,
  • zgodność z obowiązującymi normami,
  • system zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • oprogramowanie i infrastruktura IT,
  • baza danych,
  • kontrola dostępu i uwierzytelniania.
Przeczytaj:  Cybersquatting – piractwo domenowe. Jak się uchronić?

Systematyczne przeprowadzanie audytu cyberbezpieczeństwa, jest niezbędne w każdej organizacji. Celem audytu przeprowadzanego przez zewnętrzny podmiot, jest dostrzeżenie i wskazanie punktów, w których poziom bezpieczeństwa IT powinien być podniesiony. Dodatkowo pozwoli on na zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji w celu wyeliminowania incydentów, które mogą być spowodowane czynnikiem ludzkim. Zaproponowane zostaną również zmiany w systemie bezpieczeństwa IT, zgodnie z ustawą oraz międzynarodowymi standardami odnoszącymi się do normy ISO 22301.

W jaki sposób odbywa się przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa IT?

Zastanawiasz się, na czym polega audyt bezpieczeństwa informacji i w jaki sposób, jest on realizowany? Musisz wiedzieć, że w pierwszej kolejności odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie m.in. audytor bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz wyznaczeni pracownicy Twojej firmy. Wówczas zostanie omówione, w jaki sposób będzie przeprowadzony taki kompleksowy audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego i jakie zadania mają poszczególne osoby, które będą go przeprowadzały.

W dalszej kolejności sprawdzana będzie np. podatność na wycieki informacji i danych osobowych, dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa teleinformatycznego i informatycznego, wdrożona polityka bezpieczeństwa, jak i procedury bezpieczeństwa informacji handlowych. Wszystkie te informacje będą kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa, dlatego firmy przeprowadzające audyt IT, wspierają się specjalnymi narzędziami, mającymi im pomóc, w przeprowadzeniu niezbędnych testów.

Kiedy cały system bezpieczeństwa informacji zostanie sprawdzony, będzie można przeanalizować otrzymane dane, wyciągnąć wnioski i w odpowiednim raporcie przygotować rekomendacje. Jeśli podejście do audytu bezpieczeństwa informacji realizowane będzie w odpowiedni sposób, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Ostateczny charakter współpracy i zakres przeprowadzanego audytu, będzie zależał m.in. od konkretnej branży, wielkości firmy, posiadanych dokumentów, jak i wyznaczonych obszarów, które należy sprawdzić. Dlatego też każda taka kontrola, jest na początku dokładnie omawiana.

Kiedy warto przeprowadzić kompleksowy audyt cyberbezpieczeństwa?

Nie odnotowałeś żadnych incydentów bezpieczeństwa informacji w swojej firmie? To wcale nie musi oznaczać, że nie nastąpił atak hakerski, w wyniku którego przestępcy mają dostęp do Twoich danych i strategii finansowych. Po prostu możesz nawet nie wiedzieć o tym, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych. Obecnie IT to usługa, która prężnie się rozwija, a ilość informacji, jaka zbierana jest podczas każdej transakcji, jest tak duża, że wzbudza ona spore zainteresowanie wśród cyberprzestępców.

Przeczytaj:  Jak dbać na co dzień o prywatność w sieci?

Dlatego musisz wiedzieć, że audyt bezpieczeństwa informacji pomaga na bieżąco kontrolować, czy wprowadzone działania, pozytywnie wpływają na funkcjonowanie firmy i jej bezpieczeństwo w sieci. Profesjonalnie przeprowadzony audyt, pozwoli na poprawę poziomu bezpieczeństwa w miejscach, które mogą stanowić słabe punkty w działaniu firmy, jak również pozwoli na poprawę działania całej infrastruktury z zakresu IT.

Taki audyt warto przeprowadzić nie tylko wówczas, gdy dawno nie był wykonywany, ale również wtedy, gdy firma dynamicznie się rozwija i co chwilę zatrudnia nowych pracowników, albo jest wśród nich duża rotacja. Dzięki przeprowadzeniu takiej kontroli będą oni mogli poszerzyć swoją wiedzę i odpowiedzialność w tym zakresie.

Stosowanie norm, które zawarte są w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, sprawi, że lepiej będziesz postrzegany przez kontrahentów, bo będą widzieli, że dbasz o bezpieczeństwo danych, które zostały Ci przekazane. Co więcej, może się okazać, że takie działania przyczynią się do wydajniejszej pracy systemu IT, dzięki czemu, będzie on generował niższe koszty.

Ewa Dąbrowska

Ewa Dąbrowska

Ekspertka w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, z pasją dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły, które edukują o zagrożeniach w sieci i promują praktyki bezpiecznego korzystania z internetu. Jej prace są cenione za dogłębną analizę aktualnych problemów i praktyczne porady.